OSC Concerné :

VEFITIA

Titre :
FANOMEZAN-DANJA NY FAMPIANARANA IREO ANKIZY AMIN’NY KILASY AMBARATONGA VOALOHANY AO AMIN’NY FOKONTANY ANKILIARIVO
Type :
Association
Statut :
En cours de mise en oeuvre
Budget Total 10 620 000.00 Ar
Subvention Fanainga 10 000 000.00 Ar
Pourcentage Fanainga 94.16 %

Information de base


Date Début (Durée)

07/02/2022 (4 mois)


Informations de base
Date réception de la demande
01-Dec-2021
Groupe Cible
Enfants vulnérables
Région
ATSIMO_ANDREFANA
Localisation
Fokontany Ankiliarivo
Thématique
Services publics essentiels