OSC Concerné :

VMM

Titre :
Fampisitrahana rano fisotro madio ny mponin'ny Miary, sy fanabeazana ny mpiray monina amin'ny fanajana sy fitantanana tsara ireo fanana iombonana
Type :
Association
Statut :
Clôturé
Budget Total 11 143 396.00 Ar
Subvention Fanainga 10 573 396.00 Ar
Pourcentage Fanainga 94.88 %

Information de base


Date Début (Durée)

29/11/2021 (7 mois)


Informations de base
Date réception de la demande
20-Jul-2021
Groupe Cible
Communautés vulnérables rurales
Région
ATSIMO_ANDREFANA
Localisation
Miary Tuléar II
Thématique
Services publics essentiels