Détails de l'OSC - TARATRY NY HOAVY MIANDRARIVO

Type Association
Domaine d’intervention EAH
Portée Communautaire

Liste de ses initiatives

Aucune initiative enregistrée

Objectifs

- Tanana,madio sy lavitry ny aretina - Tanana modely hoan'ny hafa amin'ny fahadiovana sy fampandrosoana


Région HAUTE_MATSIATRA

Catégorie Amélioration du contexte économique

Mail de contact taratrynyhoavymiandrarivo@gmail.com

Numéro de contact 0345659953